Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας είναι ένα ειδικό είδος σύμβασης που εξυπηρετεί συγκεκριμένους νομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Συνεπώς, διέπεται από τις γενικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων, στην οποία όμως υπεισέρχονται ρητοί και εξυπακουόμενοι όροι για την προστασία κυρίως του αδύνατου μέρους, που είναι ο εργοδοτούμενος. Η σύμβαση εργασίας αντικατοπτρίζει τη σημασία της εργασίας στη ζωή του…

Read article