Οικογενειακό δίκαιο

Family Law
Το γραφείο μας παρέχει συμβουλές για όλα τα θέματα οικογενειακού δικαίου, όπως είναι το διαζύγιο, η επιμέλεια των παιδιών, η διατροφή, η υιοθεσία και οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.
Our office advises on all issues of family law, including divorce and separation, child custody, maintenance and care disputes, adoption and asset separation and management.