Ιθαγένεια

Immigration Law
Το γραφείο μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της μετανάστευσης από προσωρινές άδειες παραμονής και άδειες απασχόλησης μέχρι άδειες μόνιμης διαμονής και κατ’ εξαίρεση απόκτησης της κυπριακής ιθαγένειας.
Our office provides a wide range of immigration services from Temporary Residence Permits and Employment Permits to Permanent Residence Permits and the acquiring of Cyprus Citizenship by exception.